Каталог продукции

ШестигранникМарка Длина,    м
ЛС59 5 0,98-3
Л63 5,5  
ЛС59 5,5 1,15-3,15
ЛС59 6 0,61-1,86
ЛС59 7 ≈2,9-3
Л63 8 3
ЛС59 8 1-3,17
ЛС59 9 2,9-3,09
ЛС59 10 3
ЛС59 11 3
ЛС59 12 3
Л63 12 3
ЛС59 13 2,57
ЛС59 14 1,21-3,08
Л63 14  
ЛС59 17 3,03
Л63 17  
ЛС59 19  
Л63 19 0,72-1,39
Л63 22 1,09
ЛС59 24 1,39-2,32
Л63 24 1,02; 2,5; 2,77
ЛС59 27  
ЛС59 32 1,15-1,46
ЛС59 41 3,36